Ett specialpedagogiskt förhållningssätt är inte lösningen på allt - 

men det kan göra skillnad i mötet med alla barn.

FÖRSTÅELSE, BEMÖTANDE OCH PEDAGOGISKA STRATEGIER

Pedagoger är viktiga vuxna för alla barn men särskilt viktiga för barn som av olika anledningar är i behov av stöd. Med förståelse, bemötande och pedagogiska strategier som nyckelord kan vi göra stor skillnad för de barn som behöver oss mest.

FÖRSTÅELSE

Förståelse för barnet, för barnets behov av stöd och förståelse för den skillnad vårt bemötande av barnet kan göra.

BEMÖTANDE

Hur vi ser på barnet påverkar vårt bemötande och de möjligheter vi ger barnet. En viktig fråga att ställa sig blir därför: Vilket barn ser du? Att möta barnet med ett utvecklingsfrämjande förhållningssätt skapar förutsättningar för utveckling och lärande.

PEDAGOGISKA STRATEGIER

Tankemodeller för ett gott bemötande, metoder för visuellt stöd som TAKK och ritprat och inte minst, kunskap om barn i behov av stöd. I den specialpedagogiska verktygslådan finns hjälpsamma metoder och strategier.

Maria O specialpedagog

Med flera års erfarenhet från förskola och grundskola erbjuder Maria O specialpedagog handledning och fortbildning som ger strategier för mötet med alla barn, men särskilt för barn i behov av stöd.

Maria är författare till boken Ett specialpedagogiskt förhållningssätt i förskolan och har även skrivit artiklar för Förskoleforum. 

Maria O är godkänd för F-skatt.