Maria O specialpedagog

Maria O, vem är det?

Det är jag, Maria Ohlsson, som är Maria O. Jag är förskollärare och specialpedagog med flera års erfarenhet från förskola och grundskola (F-9). Jag är även utbildare i Vägledande samspel ICDP.

Jag är författare till boken Ett specialpedagogiskt förhållningssätt – förståelse, bemötande och pedagogiska strategier. Bokens titel skvallrar om min övertygelse, nämligen att pedagoger är viktiga vuxna för barn i behov av stöd och att vi genom ett specialpedagogiskt förhållningssätt kan göra skillnad för de barn som behöver oss vuxna allra mest.

Som verksam inom förskolan stöttar jag pedagoger och skolledare genom handledning och fortbildning.

Kontakta mig för ett samtal om hur handledning eller fortbildning skulle kunna bidra till alla barns positiva utveckling i er verksamhet.

Föreläsning

Med förståelse för barns olika behov, en medvetenhet om betydelsen av vårt eget bemötande och med anpassningar kan vi göra stor skillnad för de barn som behöver oss mest. 

I föreläsning och fortbildningssammanhang kopplar jag ihop förskolans uppdrag – att möta alla barn – med ett specialpedagogiskt förhållningssätt, en kombination som ökar våra förutsättningar att lyckas. 

Föreläsningar och fortbildningsuppdrag kan skräddarsys efter önskemål.

Min bok

Boken Ett specialpedagogiskt förhållningssätt lyfter fram ett förhållningssätt där både pedagogens viktiga roll och barns många gånger skilda behov får plats.

Genom boken går nyckelorden förstå, bemöta och att hitta pedagogiska strategier hand i hand. Teori varvas med exempel från förskolans vardag tillsammans med konkreta förslag på anpassningar. Boken ger även läsaren reflektionsfrågor som stöd för utveckling och förändring.

Vägledande samspel ICDP

Där samspel och tillitsfulla relationer är centralt, där har Vägledande samspel ICDP en plats. 

Genom vårt samspel kan vi stödja, uppmuntra och vägleda barnet och bidra till barnets självständighet och sociala förmåga. Vägledande samspel konkretiserar och synliggör samspel och hjälper oss till ett utvecklingsfrämjande bemötande av barnet. 

Jag är utbildare i Vägledande samspel ICDP med behörighet att leda vägledningsgrupper och utbilda på nivå 1 och nivå 2. Välkommen att kontakta mig för mer information.