I stunder av utmaning, osäkerhet eller frustration i förhållande till ett barns behov av stöd från dig och omgivningen, kan det vara hjälpsamt att påminna sig om att: 

Alla barn behöver:
  • tillitsfulla relationer
  • trygghet och förutsägbarhet
  • fungerande kommunikation
  • meningsfulla aktiviteter
  • positiva upplevelser

Du kan göra skillnad!

Välkommen att ladda ner bilden kostnadsfritt. Använd den för att påminna dig själv om att du kan göra skillnad för barnen du möter. Berätta gärna för andra var du hittade bilden och kom ihåg, copyright Maria O.

Fungerar inte nedladdningen? Kontakta mig på info@mariao.se så skickar jag bilden i PDF-format via mejl.