Maria O värnar om den personliga integriteten

Om GDPR och personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), har företag enligt lag ansvar för hur personuppgifter sparas och används. Lagen innebär att du har rätt att veta vilka personuppgifter som sparas och varför. Personuppgifter kan till exempel vara namn, adress, telefonnummer, mejladresser och IP-adresser.

Maria O sparar och samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten, det vill säga personuppgifter som behövs i samband med förfrågningar och eller vid bokning av uppdrag. Uppdrag kan till exempel vara handledning och föreläsning. Personuppgifter sparas också som underlag för fakturering och bokföring. 

Vi förfrågan eller bokning av uppdrag där Maria O samarbetar med Studentlitteratur kan personuppgifter som namn, adress, telefonnummer och mejladress delas med Studentlitteratur. Syftet är då att förfrågan besvaras korrekt samt att uppdrag genomförs enligt överenskommelse med kund. 

Personuppgifter sparas så länge som det anses nödvändigt utifrån den kontakt som tagits med Maria O och utifrån aktuellt uppdrag. När personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet raderas de. 

Genom att kontakta Maria O ger du din tillåtelse till att dina personuppgifter hanteras enligt ovan.

Dataskyddsförordningen ger dig rättigheter och du har rätt till information om att dina personuppgifter behandlas. Du har rätt att återkalla samtycke, rätt till rättelse av personuppgifter, rätt till att dina uppgifter raderas, rätt att invända mot behandling av personuppgifter och rätt att kostnadsfritt få tillgång till de kategorier av personuppgifter som sparas. I det fall du anser att hanteringen av dina personuppgifter är felaktiga kan du lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 

Hanteringen av GDPR och personuppgifter, den så kallade integritetsplicyn för Maria O, uppdateras regelbundet i takt med att ny lagstiftning infaller. 

Har du frågor gällande hantering av GDPR och personuppgifter hos Maria O? Välkommen att kontakta Maria O på info@mariao.se.